Menu

Black Butterfly (2017)

Paul (Banderas), pisac koji pokušava napraviti scenarij koji bi spasio njegovu propalu karijeru, jednom skitnici ponudi da prespava kod njega. Međutim, poremećeni stranac uzima Paula za taoca, i prisiljava da ga piše o njihovom odnosu.

IMDB link: Black Butterfly (2017)
Jezik: Engleski