Menu

Bad Moms (2016)

Tripreopterećene majke odluče udružiti snage kako bi se oslobodile odgovornosti koje su im nametnute i upustile se u divlju, slobodnu avanturu potpuno netipičnu za majke, suprotstavljajući se tako predanim, savršenim mamama.

IMDB link: Bad Moms (2016)
Jezik: Engleski